הכנת מצגת POWER POINT להקרנה

לאחר עמל רב שהשקעת בהכנת מצגת, ודאי אינך רוצה לשמוע תגובות, כגון: "לא רואים כלום", "יוצאות לי העיניים", או לצפות בקהל המסיט עיניו מן המצגת או עוזב אט אט את אולם ההרצאה או האירוע.

הקפדה על גודל האותיות בהתאם לגודל המסך ולמרחק תתרום ךהצלחה.

להלן טבלה המציגה קוו מנחה למעצב המצגת:

מרחק מומלץ של הצופה האחורי ביותר מהמסך

גודל
גופן

רוחב מסך
1.8 מטר

רוחב מסך
2.4 מטר

רוחב מסך
3.6 מטר

16 נקודות 4.5 מטר 5.4 מטר 6 מטר
18 נקודות 6.9 מטר 7.5 מטר 8 מטר
20 נקודות 9 מטר 10.5 מטר 13 מטר
24 נקודות 10.5 מטר 12 מטר 15 מטר
28 נקודות 13.5 מטר 15 מטר 18 מטר
32 נקודות 15 מטר 18 מטר 21 מטר
36 נקודות 18.5 מטר 21 מטר 24 מטר

 

הדפסשלח לחבר