אתר ראי

אתר ראי - אתר המהווה העתק לאתר קיים, ונמצא בכתובת אחרת. אתרים מאוד פופולאריים מחזיקים אתרי ראי בכתובות שונות ברחבי העולם כדי להקל על העומס, ולאפשר למשתמשים כתובת קרובה יותר (ובכך מהירות אתר ראי - גבוהה יותר).
הדפסשלח לחבר