תפריט

תפריט - Menu - רשימת אפשרויות, מהן יכול המשתמש לבחור אפשרות הרצויה לו ולעבור אליה.
הדפסשלח לחבר