קיצורי דרך באקספלורר לגלישה יעילה

הנושא

הפעולה

מקש(י) הקיצור

עריכה גזירה

Cut

Ctrl + X

העתקה

Copy

Ctrl + C

הדבקה

Paste

Ctrl + V

סימון כל המסמך

Select All

Ctrl + A

תצוגה מסך מלא

Full Screen

F11

רענון המסך

Refresh the current page

F5

עצירת הורדת דף ה-WEB

Stop downloading a page

Esc

נווט אחורה - מעבר לדף הקודם

Back - Go to previous page

חץ שמאלה + ALT

קדימה - מעבר לדף הבא

Forward - Go to next page

חץ ימינה + ALT

מעבר לתחילת המסמך

Move to the beginning of a document

Home

מעבר לסוף המסמך

Move to the end of a document

End

מעבר לאתר אחר

Open - Go to a new location

Ctrl + O

פתיחת חלון דפדוף חדש

Open New Browser Window

Ctrl + N

פתיחת תפריט קישורים

Display a shortcut menu for a link

Shift + F10

הצגת תיקיית היסטוריה

Open History Folder

F4

סידור רשימת מועדפים

Organize Favorites

Ctrl + B

חיפוש מלל בעמוד זה

Find on this page

Ctrl + F

שונות הדפסה

Print

Ctrl + P

עזרה

Help

F1

הדפסשלח לחבר
כתבות נוספות בנושא
שינוי דף הבית
קיצורי דרך באקספלורר לגלישה יעילה
...ואלה תולדות
פרסום אתרך
מבנה כתובת של אתר באינטרנט